هشدارگوییم همه منتظریم و انتظار مهدی داریم


اما همه ما مقصریم و قصد جانش داریم 

 


اگر با آمدن آفتاب از خواب بیدار شویم نمازمان قضاست
/ 0 نظر / 16 بازدید