ما همه جسمیم بیا جان تو باش یا مهدی (عج)


ای پیداترین پنهان من !

تا تو بیایی مروارید چشمانم را برای سلامتیت صدقه می دهم .

و برای آمدنت روزه ی سکوت می گیرم .

نذر کرده ام که بیایی تا جان شیرین را فرش قدم هایت نمایم .

پس بیا که نذر خود را ادا کنم .
..

..
مَهـدی جـان ! 

گاهی به آسمان نگاه میکنم .

به ابـرهایِ سرگـردان و پاهـای خستـه ام

اشک هایم بر رویِ لبخندم می لغزند .

 می دانم ! آمدنت را نخـواهم دیـد .
..

/ 0 نظر / 10 بازدید