خنکای بهشت گوارایتان دختران محجبه

- جوراب حریر بیرجند,i

 

تو میتوانیروسری نصفه نیمه ات را هی برداری و دوباره بزاری

میتوانی گاهی بادبزنش کنی
میتوانی مانتوی سفید کوتاه نازک چسبان بپوشی تا گرمت نشود
فرض کن اینها بلد نیستند مثل تو باشندفرض کن اینها عادت کرده اند به این پارچه ی سیاه در این گرما
فرض کن گرمشان نمیشود
فرض کن تو روشنفکری و اینها امل
آخر تو چه میدانی چادر ترنم عطر یاس در فضای غبار آلود دنیاستآخر تو چه میدانی حجاب خنکا و زیبایی به وجود هر دختر مینشاندتو میتوانی خوش باشی به عرق نکردن در دنیا

 

خنکای بهشت گوارایتان دختران محجبه مخصوصا چادری

/ 1 نظر / 15 بازدید
؟

ببخشيد الان اين عکسي که گذاشتيد يعني حجاب !بااين همه ارايش !!!