آقا سلام


آقا سلام

آقا سلام ما به سلام شما خوشیم

ما بی مرامها به مرام شما خوشیم

ما که غبار پای شما نه ولی اگر

باشیم خاک پای غلام شما خوشیم


عاقبت

 

پای ضریح روضه هایت

 

می میرم

 
حاجت میگرم/ 0 نظر / 34 بازدید