http://shabhayetanhayi.ir/wp-content/uploads/%D8%AC%D8%AF%D8%A7%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%AA%D9%86.www_.shabhayetanhayi.ir-6.gif


ای که فصل آمدنت ، زیباترین فصل زندگانی است وحضورت، گویاترین پیام آشنایی.


ای که باب خدایی و واسطه فیض ، دریای رحمتی و بی کران مهر.


مارا دریاب!

 


ما را دریاب که خوب می دانیم این ماییم که در غفلت به سر  می بریم،


در غیبت از خود و مولای عشق وشما حاضر ترین حاضرانید.


emam-zaman-www.shabhayetanhayi.ir

 این ماییم که پرده غفلت و زنگار عصیان ، چون خاری در چشمانمان غلتیده


و مانع دیدار یارمان گشته است.


این ماییم که معرفت شما را کسب نکرده وبدون شناخت ، بانگ عاشقی ویاری سر می دهیم.

 

 

 

mahdi-jan.Www.Shabhayetanhayi.ir

 


غافل از اینکه معرفت شما الفبای عاشقی است وبدون این مهم


پا نهادن در میدان عشق ورزی کاری بس بیهوده است!

 


این، مائیم که شما را تنها در دعاهای ندبه و فرج


و در آدینه ها که دلهایمان غرق دلتنگی است، یاد می کنیم

 


ودر عرصه های دیگر زندگی ، در کار و ازدواج و تحصیل و هزاران هزار لحظه


دیگر بدست فراموشی سپرده ایم.

 


 

sharmandeh-mola-www.shabhayetanhayi.ir

 

 

جداکننده های اختصاصی وبسایت بزرگ شبهای تنهایی  پس ای مولای عشق! ما را دریاب!   جداکننده های اختصاصی وبسایت بزرگ شبهای تنهایی


برایمان دعا کن تا از غیبت به در آییم و زنگار غفلت را بزداییم.


برایمان دعا کن تا جام معرفتت را سر کشیم و مضطردر پی ات باشیم.


برایمان دعا کن که تنها شما را الگوی زندگی خویش قرار داده و از هرچه ناپاکی است!


به دور باشیم.


آمین.


“اللهم عجل لولیک الفرج”

 

 

doa-baraye-emam-zaman-www.shabhayetanhayi.ir


download...shabhayetanhayi.ir دیگر دلنوشته ها و مطالب امام زمانی : کلیک بفرمایید


download...shabhayetanhayi.ir یک یادگاری از خودت به جای بذار : کلیک بفرماییدyahoo......shabhayetanhayi

 

 
/ 0 نظر / 13 بازدید