دختر خانم چادری  که برادر مجازی داره فاجعه است ! 


دختر خانم چادری که مواظب نگاهش نیست فاجعه است !

 

دختر خانم چادری ای که صدای قهقهه اش تا ده تا خانه آن طرف تر می رود فاجعه است !

 

 

دختر خانم چادری که تمام اقوام و خویشانش برایش محرم محسوب می شوند فاجعه است !

 

 

دختر خانم چادری که با صورت آرایش کرده از خانه بیرون می رود، واقعاً فاجعه است !


دختر خانم چادری که جلوی موهایش را بیرون می آورد واقعا فاجعه است !


دختر خانم چادری ای که توی عروسی ها بد عمل کند واقعاً فاجعه است !

 

 

دختر خانم چادری ای که توی دانشگاه با پسرای همکلاسی اش بگو و بخند داره، فاجعه است !

 

 

دختر خانم چادری ای که حیا نمی کند که توی تاکسی کنار یک پسره، واقعاً فاجعه است !

 

 

اینها فاجعه اند

 

 

اما ..........

دختر خانم چادری که وقتی یک دختر بدحجاب را می بیند و از او روی می گرداند


نه تنها فاجعه است، بلکه یک بحران شدید و خطرناک است

 

فــرقـی نـمـیـکـنـد چــادری بــاشی یــا مـانـتـویـی

حـیـا کــه نـداشـتـه بـاشـی هـیـچی نـــداری . .

/ 0 نظر / 9 بازدید